TRA CỨU KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2018
  Thí sinh nhập Số báo danh và mã xác nhận
Số báo danh:
Mã xác nhận: